Být vs. bít – souhrn

BÝT, NEBO BÍT?

BÝT = existovat, nacházet se
(kdy jsme tu byli naposledy?)
BÍT = mlátit, tlouci, udeřit
(zvony bijí)
ZBÝT = zůstat
(zbyly ještě dvě porce)
ZBÍT = zmlátit
(zbili ho o přestávce)
UBÝT = zmenšit
(ubylo mu starostí)
UBÍT = umlátit
(ubil zmiji)
NABÝT = získat, zvětšit
(nabýt majetek)
NABÍT = ublížit bitím, dodat náplň
(nabít klukovi, nabil pušku/mobil)
VYBÝT = zůstat
(nevybyl čas)
VYBÍT = vytlouci, vyčerpat
(vybil okna, vybil se mobil)
PŘIBÝT = zvětšit
(přibyli dva členové)
PŘIBÍT = připevnit zatlučením
(přibili hřebík)
ODBÝT = vykonat, ledabyle provést, odmítnout
(odbýt si trest, odbýt úkol, odbyla nápadníka)
ODBÍT = odtlouci
(odbil míč, odbilo dvanáct hodin)
DOBÝT = zmocnit se
(dobýt hrad)
DOBÍT = dotlouci
(srdce dobilo, dobil si mobil)
POBÝT = zdržet se
(pobyli jsme tam dva týdny)
POBÍT = hromadně zabít
(pobil mnoho zvěře)
ZABÝVAT SEZABÍT, ROZBÍT, POHŘBÍT, SBÍT (sbíječka)

ROZDÍL V KONCOVCE:

Tento rok nám přibyli dva spolužáci.
(v podmětu je mužský životný rod)

Dělníci přibili hřebíky na stěnu.
(v podmětu je mužský životný rod)

Tento rok nám přibyly dvě spolužačky.
(v podmětu není mužský životný rod)

Dělnice přibily hřebíky na stěnu.
(v podmětu není mužský životný rod)

Tento rok nám ve třídě přibyla dvě děvčata.
(v podmětu je střední rod v množném čísle)