Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ – Pravopis

Jak na měkké a tvrdé i/y v koncovce ovi u přídavných jmen? Prvně si urči, jestli to slovo je přídavné nebo podstatné jméno.

Pokud se jedná o přídavné jméno, víš, že se to slovo bude vázat k nějakému podstatnému jménu.

Příklad:

Pomož si s ti/ty – ti Karlovi kamarádi, ty ponožky.

Byli tam Karlovi kamarádi.

Karlovy ponožky.

Pokud se bude jednat o podstatné jméno, píšeme vždy -ovi.

Příklad: 

Šli ke Karlovi.

Mrkni také na náš online kurz, který tě kompletně připraví na přijímačky z češtiny.