Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ – Slovní druhy

Slovním druhům se u přijímaček z češtiny nevyhneš. Víš, co vše k nim patří? Základní dělení je také na neohebné a ohebné slovní druhy.

Ohebné slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

Neohebné slovní druhy – příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

Jaký je rozdíl mezi ohebnými a neohebnými druhy? Mrkni na naše video! 

Pro kompletní přípravu na přijímačky z češtiny, checkuj náš online kurz!