Vyjmenovaná slova – souhrn

I/Y po obojetných souhláskách v kořenech slov

B:

 • být
  • bych, bys, bychom, byste, …
  • živobytí, bývat, bývalý, byt, bytná, bytový, bytelný, bytost, bydlet, bydliště, obydlí, bydlo
  • dobýt – dobyvatel, dobytek, dobytče, dobytkářství
  • nabýt – nabývat, nábytek
  • obývat – obyvatel, obyvatelstvo, odbýt, odbyt
  • neodbytný
  • pozbýt, přebýt – přebývat, přebytek
  • přibýt – přibývat, příbytek
  • ubýt – ubývat, úbytek
  • zbývat – zbytek
  • zabývat se
 • obyčej – obyčejný
 • bystrý – bystře, bystrost, bystřina, Bystřice
 • bylina – býlí, býložravec, černobýl
 • kobyla
 • býk – býček, býčí, býkovec
 • babyka
 • Bydžov, Přibyslav

F:

 • fyzika
 • v koncovkách – grafy, žirafy, harfy, …

L:

 • slyšet – slyšitelný, slýchat, nedoslýchavý
 • mlýn – mlynář
 • blýskat se – blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se
 • polykat – zalykat se, vzlykat, vzlyknout, vzlyk, vzlykot
 • plynout – uplynout, rozplynout se, rozplývat se, splynout, splývat, oplývat, vyplývat, plynulý, plyn, plynný, plynárna, plynoměr, plynojem
 • plýtvat
 • lysý – lysina, lyska
 • lýtko
 • lýko – lýčí, lýčený, lýkovec, lýkožrout
 • lyže – lyžovat, lyžař
 • pelyněk
 • plyš
 • slynout
 • plytký
 • vlys

M:

 • my
 • mýt
  • mycí, myčka
  • umýt, umývat, umyvadlo, umývárna
  • pomyje, mýval, mýdlo, mydlit, mydlář, mydlina
 • myslet
  • mysl, myšlenka
  • pomyslet, pomýšlet, přemýšlet
  • vymyslet, vymýšlet, výmysl
  • úmysl, usmyslet
  • smýšlení, smyšlenka, smysl, smyslný, nesmyslný
  • průmysl, myslivec, myslivna
  • Nezamysl, Přemysl
 • mýlit se – mýlka, mylný, omyl, zmýlená
 • hmyz – hmyzí, hmyzožravec
 • myš – myší, myšina, hlemýžď
 • mýtit – mýtina, vymýtit, vymycovat
 • zamykat – odmykat, nedomykat, vymykat se, výmyk, přimykat se
 • smýkat – smyk, smýčit, smyčec, smyčka, průsmyk
 • dmýchat – rozdmýchat, dmychadlo
 • chmýří
 • nachomýtnout se – ochomýtat se
 • mýto – mýtné, Mýto
 • mykat – mykaný
 • mys
 • sumýš
 • Litomyšl, Kamýk

P:

 • pýcha – pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych
 • pytel – pytlovina, pytlák, pytlačit
 • pysk – pyskatý, ptakopysk
 • netopýr, slepýš
 • pyl – opylovat
 • kopyto – sudokopytník
 • klopýtat – klopýtnout
 • třpytit se – třpyt, třpytivý, třpytka
 • zpytovat – jazykozpyt, nevyzpytatelný
 • pykat – odpykat
 • pýr, pýří, pýřit se – zapýřit se, pýřivý, čepýřit se
 • pyj
 • Chropyně, Spytihněv

S:

 • syn – synovský, synovec, zlosyn
 • sytý – sytost, dosyta, nasytit, nenasytný
 • sýr – syreček, sýrař, sýrárna, syrovátka
 • syrový – syrovinka
 • syrý – syrový
 • sychravý
 • usychat – vysychat
 • sýkora, sýček, sysel
 • syčet – sykat, sykot
 • sypat – sypký, sýpka, sypek, nasypat, násyp, násypný, osypaný, vysypat, zasypat, zásyp

V:

 • vy – vykat
 • vysoký – vysočina, vyšší, výše, výška, výšina, povýšit, vyvýšit, vyvýšenina, zvýšit, převyšovat, Vyšehrad
 • výt – zavýt
 • výskat – výskot, zavýsknout
 • zvykat – zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navykat, navyknout, návyk, odvykat, odvyknout, obvyklý
 • žvýkat – žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec, žvýkačka
 • vydra – vydří, vydrovka
 • výr, vyžle
 • povyk – povykovat
 • výheň
 • cavyky
 • vyza
 • Vyškov
 • předpona vy-/vý-, např. vyslechnout, vyvařit, výslech, výborný, výzkumný, vyvýšenina, vyděsit, výběžek

Z:

 • brzy
 • jazyk (jazýček, jazykozpyt, jazykověda, dvojjazyčný, jazylka)
 • nazývat (se) (vyzývat, vyzývavý, vzývat, ozývat se)
 • Ruzyně