Přijímací zkoušky na SŠ z matematiky – Geometrie (rýsování)

V tomto videu se zaměříme na příklady z geometrie.

Příklad:

V rovině leží kružnice se středem S a mimo kružnici body C a D. Na kružnici sestroj všechny body E tak, aby platilo, že vzniklý trojúhelník je rovnoramenný (CE a DE).

Mrkni se na celý postup a správné řešení ve videu.

Pro kompletní přípravu na přijímačky z matiky navštiv náš online kurz!