Přijímačky nanečisto (SŠ) z ČJ – Duálové tvary

Tato úloha je zaměřena na tzv. duálové tvary. V tomto případě se jedná o oči, uši a nohy. Tyto duálové tvary mají speciální skloňování. Pokud se jedná o živé bytosti, bude koncovka v sedmém pádě a (ušima, očima). U neživých věcí je pak koncovka i/y (oky, rukami). V této úloze jsou tedy všechny tvary správně. Nicméně si musíme dát pozor na tvar dvěmi nohami ve druhé větě. Správně je dvěma nohami.

Více výukových videí najdeš v našem online kurzu, který tě kompletně připraví na přijímačky z češtiny.