no comments

Přijímačky nanečisto (SŠ) z ČJ – Hledání pravopisné chyby

Přijímačky nanečisto (SŠ) – Český jazyk 3. část

Jak na úlohy, kde hledáme pravopisnou chybu?

Pokud máme na výběr čtyři věty, stačí se podívat, co mají všechny věty společného. Pravděpodobně se chyba bude skrývat právě v tomto.

V tomto případě se jedná o slovíčka s předponou z – ztěžoval, zcvrklo, scelit, svrhl. Ve kterém je chyba? Ve větě – Přišlo mi, že se uplynulých deset let zcvrklo ve zlomek vteřiny.

Připrav se kompletně na přijímačky z češtiny s naším online kurzem.