no comments

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ: Český jazyk – Práce s textem

Příprava na přijímací zkoušky (SŠ): Český jazyk 1. část

V tomto videu si rozebereme, jak u testu pracovat s textem. V tomto případě, se jedná o úlohu, ve které po tobě chtějí doplnit větu na předem vynechané místo v textu.

Jak správně větu doplnit? Zkontroluj si, že to sedí logicky a je tam správný slovosled!

Více výukových videí najdeš v našem přípravném online kurzu k přijímačkám z češtiny.