Příprava na přijímací zkoušky na SŠ: Český jazyk – Slovní druhy

Jak na slova, která mohou být v různých větách různými slovními druhy? V této úloze máš vypsat z výchozího textu podstatné jméno, které by v jiném kontextu mohlo být slovesem v rozkazovacím způsobu.

Příklad: Vatikánský list oznámil objev fresky s podobiznou. Správnou odpovědí je slovo objev. V tomto případě se jedná o podstatné jméno od slova objevení. V jiném kontextu by však mohlo být použito jako – objev! Sloveso v rozkazovacím způsobu.

Mrkni na náš přípravný online kurz k přijímačkám z češtiny!