Příprava na přijímací zkoušky na SŠ: Český jazyk – Složená slova

Tentokrát se podíváme na problematiku složených slov. Jak přijdeš na to, ze kterých slovních druhů se konkrétní slovo původně skládá? 

Příklad: 

Složením, kterých slovních druhů vzniklo slovo znovuzavedení? 

A) předložky a slovesa

B) příslovce a podstatného jména

C) přídavného a podstatného jména 

D) přídavného jména a slovesa

Slovo si rozdělíme na znovu a zavedení. Zjistíme, že znovu je příslovce a zavedení podstatné jméno

Mrkni na kompletní přípravu na přijímačky z češtiny v našem online kurzu.