Příprava na přijímací zkoušky na SŠ: Český jazyk – Pravopis

V tomto videu si vysvětlíme, jak pracovat s pravopisnými cvičeními. V příkladu si vysvětlíme, jak určíme ve větách pravopisné chyby

Příklad: Která z následujících vět je zapsána s pravopisnou chybou? 

A) Krabice byly opatřeny čísli, takže nebyl problém je umístit na správné místo. 

B) U jednoho z nich jsem měl dokonce pocit, že to je bývalý policista. 

C) Po obědě jsme jako praví Řekové nejprve odpočívali, pak plavali. 

D) Interiér je přinejmenším zajímavý několika neobvyklými detaily.

Chybou je v tomto případě věta A, neboť čísli se píše s tvrdým y.

Podívej se také na kompletní přípravu na přijímačky z češtiny v našem online kurzu.