Příprava na přijímací zkoušky na SŠ: Český jazyk – Činný rod

 

V dnešním videu budeme pracovat s úlohami vycházejícími z výchozího textu. Jak určit sloveso v činném rodě? 

Příklad: Ve které z následujících částí vět z výchozího textu se vyskytuje sloveso v činném rodě?

A) Byl poslancem Říšské rady

B) Opětovně sem byl delegován

C) je uváděn coby člen Polského klubu

D) Za Polský klub byl zvolen

V tomto případě nemusíš číst celý text, stačí se podívat na vyznačené úseky. Činný rod poznáš tak, že podmět ve větě vykonává nějakou činnost. V tomto případě je to tedy věta A. Jak poznáš rozdíl mezi trpným rodem? Podívej se na video!

Nenech si ujít také kompletní přípravu na přijímačky z češtiny v našem online kurzu.